1 mei rede 2016: Integratie en participatie, door de ogen van Odilia