Door Wim Oltwater op 17 oktober 2014

Raadsinformatiebijeenkomst over Monstertruckdrama

Op woensdag 15 oktober 2014 heeft er een speciale informatiebijeenkomst plaatsgevonden van de gemeenteraad in Haaksbergen rond het Monstertruckdrama. Onderstaan kunt u lezen wat de inbreng is geweest van Wim Oltwater tijdens deze bijeenkomst. Tevens kunt u via deze link lezen welke vragen wij het belangrijkst vonden om te stellen  aan de vooravond van deze bijeenkomst.

___________________________________________________________

Als je aan willekeurige mensen vraagt “waar was jij toen bekend werd dat president Kennedy vermoord was” of het moment dat het vliegtuig de Twin-Towers in vloog, dan zullen de meeste mensen u nauwkeurig kunnen aangeven waar ze zich bevonden toen ze het hoorden en velen weten ook nog wel wat ze deden.

Dat en vele andere zaken gebeurden ver verwijderd van onze mooie dorp. Als je mij nu vraagt waar was jij toen op zondagmiddag 28 september om 4 uur een monstertruck het publiek inreed, weet ik u dit ook duidelijk te vertellen en wel: dat ik met mijn hond op de Hoge es liep en daar het telefoontje van mijn schoonzus kreeg dat er een verschrikkelijk ongeluk was gebeurd voor haar neus op het parkeerterrein van de Jumbo.

Een trieste gebeurtenis waarvan je verwacht dat deze alleen in andere landen ver van hier plaats kunnen vinden.

Dat het juist nu in ons land gebeurt, waar we het hele jaar vinden dat er zo weinig kan en zo veel regels zijn: en dat er in een plaats met een eigentijds maar dorps karakter, zo’n drama plaats vindt, dat had niemand kunnen bedenken.

We moeten de onderzoeken afwachten en zullen ongetwijfeld nog vaker in deze raadzaal spreken over deze trieste gebeurtenis. Maar terugdraaien kunnen we het niet.

Laten we ons focussen op wat we wel kunnen, de nabestaanden, gewonden en getroffenen steunen. Aanwezig zijn voor allen die direct of indirect bij dit drama betrokken zijn geraakt.

Laten we ook zeker allen die geholpen hebben tijdens of na de rampzalige gebeurtenis koesteren en dank zeggen. Want als ik denk aan de mensen van het Rode Kruis, de EHBO’ers, de BHV’ers, de Hulpdiensten, de artsen, of , naar onze informatie, de koelbloedige spreekstalmeester bij het evenement.

Als ik denk aan de ambtenaren van onze eigen gemeente, het college, de medewerkers van de veiligheidsregio en de ambtenaren van de omliggende gemeenten. Als ik denk aan de schooldirecteuren, de een nog harder getroffen dan de ander of aan alle ondernemers en inwoners van Haaksbergen die bloemen gelegd hebben bij de rampplek   onder andere tijdens, door eigen inwoners georganiseerde stille tocht. Dan krijg ik een warm gevoel, ben ik Haaksbergen dankbaar en word ik stil.

We hebben net van onze burgemeester, of moet ik hier toch zeggen onze burgervader, vernomen hoe een en ander geregeld is in de voorbije weken en wat er staat te gebeuren in de komende tijd.    Ik wil hier toch wel een apart compliment geven aan deze burgervader, hij was er op alle momenten dat de mensen in Haaksbergen hem nodig hadden, samen met zijn team van wethouders en ambtenaren.

De vragen die er lagen bij ons als fractie van de PvdA hebben wij van te voren ingediend en zijn grotendeels in het relaas hiervoor aan de orde geweest.

We misten echter nog een antwoord op de volgende vragen of we wensen nog een verduidelijking op enkele vragen.

  • Kunt u aangeven of er speciaal aandacht is voor de nazorg rond de kinderen die aanwezig zijn geweest?
  • Kunt u een indicatie geven over de tijd totdat de onderzoeken van OM en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gereed zijn? Is sprake van weken, maanden of jaren?
  • Kunt u nog aangeven of de gemeente verzekerd is mocht er sprake zijn van aansprakelijkheid in deze situatie?

We hopen dat u straks in de gelegenheid bent antwoord te geven op de resterende vragen, en we wensen het college veel wijsheid in de komende tijd.

Wim Oltwater

Wim Oltwater

Wim is onze fractievoorzitter. Gehuwd en vader van twee kinderen. Wim is oud onderwijzer en schooldirecteur. Geboren als Haaksbergenaar vond Wim zijn werk vooral buiten Twente; in Zuid Holland  (Rijnsburg) en Arnhem. In 2007 keerde hij terug naar Haaksbergen. Hij ontpopte zich als een echte man van het dorp. Eerst voorzitter van volleybalvereniging Havoc. Nu

Meer over Wim Oltwater