A. Verkiezingsprogramma- Algemeen

De wissel moet om. Hoe? Dat leest u in ons verkiezingsprogramma de voor de raadsverkiezingen in 2014. Het is een goed programma, dat leidt naar een vitale, sociale en groene kwaliteitsgemeente waarin iedereen meetelt. Stem daarom in maart op ons, zodat wij de wissel om kunnen zetten om van Haaksbergen een echte kwaliteitsgemeente te maken. Wij kiezen voor onderstaande standpunten:
Wij zijn er voor Mensen

Voor jong en oud, voor ‘Turk en Tukker’. Vooral voor hen die de crisis het hardst voelen; mensen die in de knel zitten, zonder werk zijn, of jongeren die niet ‘aan de bak’ komen. Er is meer armoede dan we willen. Kinderen komen in de knel. Daarom willen wij een sociaal noodfonds, voor hen die de crisis extra hard voelen. Ook willen wij dat de gemeente jongeren een kans op werk biedt.

Wij zijn voor ‘Sociale’ sociale wetten

De regering wil dat de gemeenten de sociale wetten zelf gaan uitvoeren. Dat is effectiever, dus krijgen gemeenten minder geld. Dat is genoeg, zegt de regering, want we worden een ‘participatie samenleving’. Daarin krijgen mensen lang niet altijd meer een uitkering. Want eerst moeten zij zelf hun problemen oplossen. Geen werk? Zoek werk! Wel een uitkering en geen werk? Zoek werk! Alleenstaand met kinderen? Los het zelf op!

Wij zullen ons met hand en tand verzetten tegen koud egoïsme. Participatie mag nooit betekenen dat de overheid niet thuis geeft voor mensen in de problemen!

Wij zijn niet tegen meer verantwoordelijkheid voor het eigen reilen en zeilen. Uitvoering van sociale wetten is bij gemeente in goede handen, mits zij daarvoor de ruimte krijgt. Maar veel over de uitvoering is nog onduidelijk.

Voor  een andere overheid

De samenleving kantelt. Van hiërarchische ‘Top-Down’ naar duurzaam ‘Bottom Up’. Daarmee verandert de rol van de gemeente. Van voorschrijven naar samenwerken met inwoners, ondernemers en instellingen. Het woord ‘samen’ loopt als een rode draad door ons programma.

Voor een zelfstandig Haaksbergen

De overheid vindt dorpen als Haaksbergen te klein. Zij wil schaalvergroting omdat dat goedkoper is. Dat is voor ons niet de oplossing. Met 25.000 inwoners is Haaksbergen groot genoeg om én krachtig én effectief te zijn, met korte lijnen tussen inwoner en bestuur. De overheid moet stoppen met die alsmaar doorgaande schaal-vergroting uit financieel perspectief. Zij beweegt dan in de verkeerde richting!

Voor een groene kwaliteitsgemeente.

Wij willen dat Haaksbergen zich verder ontwikkelt tot een groene kwaliteitsgemeente, waarin sociaal, cultuur, landschap, groen, duurzaam, historie, recreatie, sport én geld verdienen samen gaan.

Voor een ondernemend Haaksbergen

Ondernemende mensen moeten ruimte krijgen, want zo komen er meer banen. De PvdA vindt ondernemen en de winkelstand belangrijk, zij wil ondernemers naar vermogen ondersteunen. Wel is het initiatief aan hen.

Wij willen met een krap budget meer doen

Hoe? Door slim en effectief te zijn. Voorbeelden? Anders subsidiëren; niet meer per instelling of vereniging, maar per activiteit, of maatschappelijk effect; dat voorkomt dubbellingen en leidt tot beter gebruik van faciliteiten. Intensief samenwerken met andere gemeenten (niet fuseren). Inzetten van de kennis en kunde van Haaksbergenaren. Haaksbergen ondernemend op de kaart zetten voor meer recreatie.