E. Verkiezingsprogramma- Groen

Haaksbergen, groene kwaliteitsgemeente

De PvdA Haaksbergen wil meer aandacht voor groen en duurzaam. Het resultaat wil zij ook inzetten om Haaksbergen economisch sterker te maken. Zij wil een beleid, waarin alle aspecten van buiten- en binnengebied samenkomen.

Zo wil de PvdA dat Haaksbergen zich ontwikkelt tot een groene kwaliteitsgemeente, waarin alle inzet voor dorpskern, natuur, cultuur, historie, wijken en landschapsbeheer samenkomt in alles omvattend beleid. Beleid waarmee de PvdA kwaliteits-recreatie in Haaksbergen en haar kerkdorpen actief wil bevorderen.

 • De PvdA omarmt de structuurvisie 2030 van de gemeente. Hierin staat dat Haaksbergen het groenste dorp in Twente wordt. Prima! De PvdA roept dit al jaren!

Om dit beleid te verankeren wil de PvdA dat Haaksbergen zich aansluit bij gemeenten met een ‘kwaliteitskeurmerk’, zoals Cittaslow, zie kader.

De PvdA wil dat de aandacht voor groen en duurzaam niet alleen vanuit de gemeente komt.
Zij wil dat inwoners, wijken en scholen actief meedoen in de plannen. De PvdA wil inwoners door ‘groen’ verbinden.

Inwoners door groen verbinden

De ‘groene’ resultaten willen wij tot stand laten komen door:

 • Gemeentelijk actieve en inspirerende rol op het gebied van groen en duurzaam
 • Inwoners en wijkraden meer betrekken bij de ontwikkeling van plannen voor groen en duurzaam
 • Gemeentelijk ondersteuning om inwoners te helpen met plannen voor onder meer energiebesparing en het ontwikkelen van groene straten, plantsoentjes en wijken
 • Meer groen, kleur en variatie in de bermen. Zowel in het buitengebied, de dorpskern als in de wijken. Zo geven bermen en plantsoen(tjes) meer bloemen, meer kleur, meer bijen en meer vogels. Eenmaal goed aangelegd vraagt dit weinig onderhoud en bespaart het kosten
 • Meer ‘eetbaar groen’, als fruitbomen, bessen-struiken, kruiden en eetbare planten in straten, bermen en plantsoenen
 • Agrarisch natuurbeheer, te ontwikkelen samen met landeigenaren, voor meer bio-diversiteit, via bloemrijke akkerranden en het opnieuw aanplanten van houtwallen
 • De oprichting van een landschapsfonds voor agrarisch natuurbeheer, te vullen met subsidies en deels met gelden uit de toeristenbelasting.
  (mooi landschap geeft toerisme)
 • Alleen ruimte voor intensieve veehouderij, als wordt voldaan aan alle voorwaarden van volks-gezondheid, leefomgeving en dierenwelzijn.
 • Plein voor de Kappen herinrichten met groen en banken. Tuin van RK-Pastorie inrichten als openbare dorpstuin
 • Gebruik van braakliggende of vrijkomende ruimte in ons dorp voor dorpslandbouw door bewoners; voor het verbouwen van groenten en fruit en het ontwikkelen van streek-producten, plus streekmarkt
 • Scholen en jeugd betrekken bij duurzaam en groen. Onder meer door de gemeente jaarlijks een buiten-natuur-dag te laten faciliteren.
 • Weer schooltuinen voor de basisscholen