F. Verkiezingsprogramma- Vitaal

Investeren in de toekomst… Haaksbergen innoveert

De PvdA wil dat de gemeente een investerings-budget reserveert voor rendabel nieuw beleid
en nieuwe initiatieven. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen.

Stimulans voor de dorpskernen

De PvdA wil dat het Haaksbergs centrum zich ontwikkelt tot een ‘kwaliteits-winkelgebied’,
met passende winkelvoorzieningen
in St. Isidorushoeve, Buurse en De Veldmaat.

Openingstijden van winkels mogen van de PvdA door de ondernemer in belangrijke mate zelf worden bepaald.

De PvdA wil dat het marktplein zich ontwikkelt tot een plezierig, fijn en sociaal kloppend dorpshart, met een mooi wandel-winkel-woon-gebied; kleinschalig en autovrij, dat ook toegangkelijk is voor gehandicapten (is nu niet het geval). Een plein voor evenementen, cultuur en ontmoeting, maar zonder grootse gemeentelijke investeringen.

De PvdA wil dat de gemeente de centrumplannen in nauwe samenspraak met ondernemers, centrumbewoners en andere belanghebbenden ontwikkelt en actieve ondersteuning aan onder-nemers biedt bij het realiseren van hun plannen.

Nieuwe N18: zet Haaksbergen op de kaart

Haaksbergen moet niet voorbijgereden maar bezocht en beleefd worden. Goed landschappelijk ingepast bieden de oude en nieuwe N18 daarvoor volop kansen, mede dankzij de verdiepte onder-doorgang. Zorg voor goede en groene wegen naar de dorpskern en bedrijventerreinen. Zorg voor een ‘Landmark’ (het Glazen Bos?), waardoor de automobilist weet dat Haaksbergen nadert. Realiseer de plannen samen met Ondernemend Haaksbergen; creëer een dorps-promotiefonds; ondernemers 90%, gemeente 10%.

En verder: waarom lopen er nauwelijks fiets-wandelroutes door Haaksbergen? Er is veel moois en interessants te zien.

Dorpskern, historische gebouwen

Bij een kwaliteitsgemeente horen historische gebouwen en gevels! De PvdA wil behouden en verbeteren wat er is, en terug laten komen waar het verdwenen is (waar mogelijk).

De PvdA wil dat de gemeente hiervoor actief beleid ontwikkelt, samen met de historische kring, ondernemersverenigingen, ondernemers en inwoners. Onder meer door het instellen van een gevelfonds, (zie ook gemeente Ommen), voor co-financiering van ondernemers die hun gevels in oorspronkelijke staat terug willen brengen.

Wissinkbrink

De PvdA wil dat de gemeente de Wissinkbrink duurzaam ontwikkelt. Opties hier voor zijn:

  • Landschappelijke ontwikkeling
  • Recreatieve ontwikkeling
  • Zonnepark
  • Verkoop grote bouwkavels aan particulieren

De PvdA wil, samen met geïnteresseerden, slimme en haalbare plannen ontwikkelen voor De Wissink-brink; bijvoorbeeld via een prijsvraag.

Recreatie

De PvdA wil een mooi dorp en buitengebied, maar ook dat daaraan wordt verdiend. Passend bij een kwaliteitsgemeente, wil zij meer kwaliteits-recreatie. Niet alleen voor het eigen gebied, maar ook voor de directe omgeving, zoals de Zoutmarke.

In het eerste jaar van de nieuwe raadsperiode moeten plannen voor meer inkomsten uit  toerisme en recreatie tot ontwikkeling komen.