G. Verkiezingsprogramma- Overige standpunten

Er is meer waar wij aandacht voor vragen…
Kerkdorpen en Ahaus

Buurse en De Hoeve zijn vitale kerkdorpen.
De PvdA wil dat de gemeente hen krachtig onder-steunt om de vitaliteit en leefbaarheid in stand te houden.

De PvdA wil het karakteristieke behouden.
Daar horen keuzes bij. Voor ons staat woongenot voorop. Daarnaast willen wij kleinschalige bedrijven in stand houden.

De PvdA vindt dat bij de kerkdorpen een eigen school hoort. Bestaande scholen willen wij daarom handhaven. Tevens wil de PvdA de bestaande Buurtbus/bus voorzieningen in stand houden.

De PvdA ziet de school als kloppend hart en goede busdiensten als bloedvaten van de kerkdorpen.

Vitale grensgemeente: contacten met Ahaus intensiveren. Het is tijd om volgende stappen
te zetten en nu echt meer voor elkaar te gaan betekenen: cultureel, recreatief, geschiedkundig en wat betreft vervoer.

Cultuur

Theater de Kappen: terug naar hoe het bedoeld is, met een extra kwaliteitsimpuls: voor en met Haaksbergenaren, dus lage tarieven voor scholen en (toneel)verenigingen, jongeren vertier, etc..

Ook meer voorstellingen met aanbod passend bij de voorkeuren van de Haaksbergenaren. Dus, meer samenwerken met cultuurinstellingen. Ook: vrijwilligers maximaal ondersteunen en faciliteren.

En verder: Haaksbergen kan trots zijn op haar bibliotheek. De voorziening is bij de tijd en verdient een goede toekomst.

Onderwijs

Het leerlingenaantal krimpt. Wij willen samen met de schoolbesturen zoals Stichting Keender een goede invulling geven aan deze ontwikkeling.
Een van de mogelijkheden is voor de PvdA om de vorming van een integraal Kindcentrum te onderzoeken.

Sport, recreatie, vrijwilligers en verenigingen

Niveau en diversiteit van sport is de kracht van Haaksbergen. Sport en gezondheid dragen bij aan een vitale kwaliteitsgemeente. Betaalbare tarieven voor de jeugd houdt de jeugd gezond en vitaal.

Kinderen uit arme gezinnen mogen niet worden buitengesloten. De PvdA wil dat de gemeente samen met de sportverenigingen beleid ontwikkelt om deze kinderen volop met sport mee te kunnen laten doen.

De PvdA wil dat de gemeente verenigingen stimuleert om hun accommodaties multi-functioneel open te stellen. Vooral op Scholtenhagen is winst te behalen.

De PvdA vindt dat de sportieve en recreatieve voorzieningen in de openbare ruimte gekoesterd en tenminste op peil gehouden moeten worden, inclusief fietspaden, ATB- en paardenroutes, honden-uitlaatplaatsen en wandelpaden.