B. Verkiezingsprogramma- Kort

De wissel moet om, kies PvdA;

Voor meedoen, als iedereen meedoet, dan doen we het samen

 • Samen is bij ons een sleutelwoord, daarom verdienen vrijwilligers steun
 • Rol gemeente moet veranderen
 • Dag van de democratie, om mensen te betrekken bij raad en bestuur
 • Gemeentehuis, huis van de democratie

Voor een sociale kwaliteitsgemeente, waarin de pijn van de crisis zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld

 • Hulp op maat voor hen die het echt nodig hebben om weer mee te doen, dankzij een noodfonds
 • Geld voor armoede beleid alleen bestemmen voor armoedebeleid en niet langer inzetten voor andere doelen, zoals nu.
 •  ‘Samenredzaamheid’ bevorderen in plaats van ‘zelfredzaamheid’ (dat is als: zoek het zelf maar uit’)
 • Sociaal beleid afgestemd op de Haaksbergse situatie, met een actieve eigen rol voor de gemeente bij de uitvoering van sociale wetten na de overheveling
 • Investeren in de samenleving en kinderen niet buitensluiten

 Voor een groene en duurzame kwaliteitsgemeente

 • Haaksbergen ontwikkelen tot een groene kwaliteitsgemeente, waarin inwoners actief meedoen
 • Integraal beleid voor dorpskern, natuur, cultuur, historie, wijken en landschapsbeheer
 • Meer agrarisch natuurbeheer, ondersteund door een landschapfonds
 • Met ruimte voor dorpslandbouw en, voor de jeugd, schooltuinen
 • Ruimte voor eetbaar groen, kleur en diversiteit binnen en buiten de kernen

Voor een vitaal dorp waarin wordt geïnvesteerd in de toekomst

 • Centrum ontwikkelen tot ‘kwaliteits-winkelgebied’
 • Nieuwe N18 gebruiken om Haaksbergen op de kaart te zetten (landmark)
 • Historische gebouwen en gevels behouden en verbeteren, ondersteund door een gevelfonds
 • In buitengebied sturen op kwaliteitsrecreatie passend bij een kwaliteitsgemeente
 • Samen plannen ontwikkelen voor de Wiissinkbrink
 • Werkpact voor jong en oud

Voor Onderwijs, sport en cultuur

 • De Kappen, terug naar hoe het bedoeld is, voor en met Haaksbergenaren
 • Meer samenwerking met cultuurinstellingen
 • Onvermijdelijke  samenvoegen/sluiting moet leiden naar oplossingen zoals bijv. Integraal Kindcentrum
 • Versterken cultuurpoort Kappen/Bibliotheek
 • Intensiveren samenwerking sportverenigingen

 Voor onze Kerkdorpen

 • In Buurse en De Hoeve vitaliteit en leefbaarheid in stand houden
 • Kleinschalige bedrijven in stand houden, maar niet uitbreiden
 • Eigen school en daarmee bestaande busverbindingen in stand houden
 • Contacten met Ahaus intensiveren