C. Verkiezingsprogramma- Meedoen

Meedoen: als iedereen meedoet, dan doen we het samen… Samen is bij ons een sleutelwoord

De samenleving kantelt. Van hiërarchische ‘Top-Down’ naar duurzaam ‘Bottum Up’. Daarmee verandert de rol van de gemeente. Van voor-schrijven naar samenwerken met inwoners, ondernemers en instellingen. Het woord ‘samen’ loopt als een rode draad door ons programma.

‘Samen’ gaat om de gemeente, de inwoner en de ondernemer. Wij willen dat zij dichter bij elkaar komen te staan en dat allen daarvoor bewegen.

Het aantal mensen dat zich vrijwillig actief inzet is gelukkig heel groot. Denk aan vrijwilligerswerk bij verenigingen en stichtingen, burgerinitiatieven en zorg (mantelwerkers). Meer samen mag daarom niet leiden tot overbelasting van hen die al veel doen.

Daartegenover staat dat belangrijke groepen niet of onvoldoende betrokken zijn. Dit betreft vooral jongeren.

Dag van de democratie

De PvdA wil dat de gemeente actief beleid gaat voeren om inwoners met grote afstand tot bestuur en democratie dichterbij te halen. Wij stellen voor: organiseer een ‘Dag van de democratie’, tijdens welke de burgemeester, wethouders en raadsleden vertellen over democratie, over de taken van de gemeente en de inwoner.

Vrijwilligers, cement van de samenleving

De PvdA ziet het aantal mantelzorgers en actieve vrijwilligers dat verenigingen/ stichtingen aan zich bindt als maat voor maatschappelijk belang. Dit aantal moet in onze opvatting mede bepalend zijn voor de hoogte van subsidiering. Deze subsidie kan bovendien toenemen, indien de vrijwilligers (in verenigingsverband) werk doen, waardoor de gemeente kosten spaart.

Niet de belemmering maar de kans …

Het aantal inwoners dat meer eigen regie wil over de leefomgeving neemt toe, mede door internet en sociale media. Zij richten zich op de inrichting van straat en wijk, kindveiligheid, sociale netwer-ken voor onderlinge steun en organiseren van praktische hulp.

Dit betekent dat bij de gemeente niet langer regeltjes leidend zijn. Haar rol verschuift van dirigeren naar informeren en faciliteren. Zij wordt dienstverlener in plaats van vergunningverlener. De PvdA wil dat de gemeente deze verschuiving actief vorm gaat geven. Wij willen dat niet de belemmering, maar de kans alle ruimte krijgt.

De PvdA wil daarom dat het gemeentehuis het centrum wordt van het dorp. Zij verandert van een huis voor ambtenaren in het ‘Huis van de Democratie’.

  • De grote hal wordt een informatiecentrum, Laat ook in het gemeentehuis adviesorganen en instellingen openbaar vergaderen en bied ruimte aan stichtingen, verenigingen en vrijwilligers om zich te presenteren.
  • Toon wat leeft. Laat de Haaksbergenaar trots zijn op zijn of haar dorp. Maak een wensen- en plannenhoek, geef burgerinitiatieven aandacht, toon ‘Haaksbergen kwaliteits-gemeente’, beloon het initiatief van de maand…

Voorbeelden? Denk aan groenrealisaties in de Veldmaat, rondleidingen in het Lankheet, de actie rond de kruising N18/Geukerdijk/spoor MBS, foto’s van JEVA Zomersportdagen, verzet van de bewoners van de Julianastraat tegen nieuwbouw en de daarop volgende renovatie.