Raadslid, commissie Samenleving

Annelies Waanders

Een echte vrouw van het dorp.
Annelies Waanders

Over Annelies Waanders

Annelies Waanders is leerkracht en intern begeleider in het basisonderwijs en heeft veel ervaring in de Haaksbergse gemeentepolitiek. Zij was raadslid van 2007 tot 2014 en actief lid van onze schaduwfractie in de periode 2014 -2018.

Annelies kent de Haaksbergse samenleving goed en is met name deskundig in het sociale domein. Zij heeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid.

In de gemeenteraad heeft zij altijd zitting gehad in de commissie Samenleving, waar haar hart ligt en van waaruit zij heeft bijgedragen aan het sociale karakter van ons dorp. Haar kracht ligt verder op het terrein van netwerken, haar samenwerkende houding en haar vermogen om hoofd- van bijzaken te onderscheiden.
Zij vindt dat de PvdA zich in de komende raadsperiode moet profileren in onder meer het sociale domein; met name jeugd, ouderen en onderwijs, groen en duurzaamheid. Ook vindt zij dat de PvdA zich moet inzetten voor een goede vertegenwoordiging van Haaksbergen in de regio.