Ellen Pot

Landelijk bestuurslid ViP bij PvdA, Lid Commissie Binnenlands Bestuur bij PvdA, Afgevaardigde Congres
Ellen Pot

Over Ellen Pot

Mijn naam is Ellen Pot (1960) en ben van huis uit psycholoog. Ik heb vijf jaar gewoond en gewerkt op Curaçao. Tot 2011 was ik acht jaar actief in de Provinciale Staten van Overijssel, waaronder als voorzitter van de Commissie Ruimte, Water en Duurzaamheid. Momenteel ben ik vooral bestuurlijk actief en voor de Saxion Hogeschool zit ik o.a. in de Beroepenveldcommissie van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Binnen het ViP-bestuur ben ik de link naar de Europese PES-Women (PES staat voor The Party of European Socialists) en heb ik de ambitie om zoveel mogelijk de belangrijkste Europese vrouwenthema’s (geweld tegen vrouwen en beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen) op Nederlandse agenda’s te krijgen.  Ik was in 2013, voorzitter van de voorbereidingscommissie van het jaarlijkse ViP-festival , dat op zaterdag 9 november in Almelo (Twente) gehouden werd. Het thema van die dag was: “Wat kan Europa voor vrouwen betekenen en wat kunnen vrouwen voor Europa  betekenen”. Wat ik o.a. goed vind is dat op dit festival gesproken werd om aan te sluiten bij onze zuiderburen met een jaarlijkse “Equal Pay Day”. Beroepsmatig heb ik twintig jaar in meerdere functies bij het Nederlandse Rode Kruis gewerkt, waaronder als bestuursadviseur en projectleider. Sinds kort ben ik zelfstandig ondernemer, waarbij ik me laat inhuren t.b.v. onderzoek en projectmanagement, met name op het gebied van wonen, zorg en welzijn.