Penningmeester

Marit Newns-Bakker

Marit Newns-Bakker

Over Marit Newns-Bakker

Marit Newns-Bakker, gehuwd en moeder van drie kinderen. Marit is docente Engels aan de Kath. Scholengemeenschap Marianum in Groenlo.

Na eerst lang in Engeland te hebben gestudeerd en gewoond, woont zij nu ruim 10 jaar met plezier in H  aaksbergen. Over Haaksbergen zegt zij; het verenigingsleven bloeit hier en ons gezin maakt er graag deel van uit. De mensen nemen de tijd voor een ander en de omgeving is prachtig. Als raadslid wil ik graag iets wezenlijks betekenen voor dit mooie Haaksbergen.

Marit pakt alles aan wat op haar weg komt. Zo was zij ooit – naast docente – verkoopster, markt-onderzoekster, verpleegkundige, verloskundige, uitzendkracht, beedigd vertaalster, gastouder en bestuurslid van de medezeggenschapsraad van de school van haar kinderen.

Marit heeft geleerd dat met aanpakken, nuchterheid en oplossingsgerichtheid veel bereikt kan worden. Zij wil deze ervaring inzetten in de gemeenteraad. Als nieuw raadslid wil zij vooral goed luisteren, alternatieven overwegen en werken aan heldere besluiten voor praktische en effectieve resultaten. Wat zij hierover zegt?

“De Haaksbergenaar moet de crisis de rug kunnen toekeren, in de wetenschap dat de Haaksbergse politiek weloverwogen, verstandige besluiten neemt, in het belang van de burger. Eén van die politici wil ik graag zijn”.